Trening

Trening zaradności życiowej

Trening zaradności życiowej stanowi jedną z podstawowych form oddziaływań o charakterze wspierająco-aktywizującym jaką objęci są uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy. Treści oraz formy pracy związane z tym rodzajem treningu mają na celu wypracowanie takiego poziomu samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym jaki jest możliwy w odniesieniu do każdego z podopiecznych placówki. Każda z umiejętności wprowadzanych w trakcie zajęć podzielona została na następujące po sobie w określonej kolejności etapy. Każdy z etapów  modelowany zostaje przez osobę prowadzącą trening a następnie ćwiczony w środowisku naturalnym.

Formę opisanych powyżej ćwiczeń stanowił wspólny wyjazd podopiecznych oraz kadry ŚDS do znajdującego się nieopodal miasta Różan. Przed każdym z uczestników postawione zostało zadanie wymagające samodzielnego zakupu wybranego smaku loda oraz zapłacenie za niego samodzielnie. Realizacja zadania w przypadku większości naszych podopiecznych przebiegła pomyślnie. Mieliśmy również okazję w ramach spaceru zapoznać się z najbliższą topografią miasta Różan.

Przed nami kolejne umiejętności do opanowanie będące wyrazem kolejnego kroku poczynionego w kierunku samodzielności.

Skip to content