Zasady przyjęć uczestników

  1. Uczestnicy przyjmowani są do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego GOPS wywiadu środowiskowego.
  2. Decyzja administracyjna wydawana jest po zaopiniowaniu przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, w oparciu o opinię lekarza kierującego do ŚDS.
  3. Po raz pierwszy uczestnicy przyjmowani są do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie na okres próbny, który trwa od 1 do 3 miesięcy.
  4. Każda nieobecność uczestnika Domu, dłuższa niż 1 miesiąc, wymaga ponownego rozpatrzenia zasadności korzystania z ŚDS.
Skip to content