Oferta usług wspierająco-aktywizujących

Informujemy opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu gminy Goworowo, jak również osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z usług wspierająco-aktywizujących realizowanych przez kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy. Obecnie placówka dysponuje jednym wolnym miejscem dla osoby posiadającej orzeczenie  o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Program wspierająco-aktywizujący realizowany jest poprzez przygotowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego ustalonego odpowiednio do potrzeb i możliwości każdego uczestnika, zarówno w formie pracy grupowej jak i indywidualnej.

Skip to content