GaleriaTerapia

Sprzątanie świata

Uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami w czwartek po południu wyszli na powietrze, aby zebrać śmieci w swojej wsi, gdzie znajduje się ich Dom w myśl „tu mieszkam tu dbam”. Młodzież została podzielona na dwie grupy. Jedna grupa zbierała śmieci we wsi, uzbierała dwa duże worki .Musimy dodać, że mieszkańcy Czarnowa nie na brudzili mocno. Druga grupa sprzątała teren ośrodka zagrabiała kolki, zamiatała. Uczestnicy bardzo ładnie się wywiązali z powierzonego zadania oraz to był dla nich pracowity dzień. ŚDS w Czarnowie bardzo lubi i dba oraz prosi o to innych aby dbali o swój teren.

Skip to content