Terapia

Różaniec z kasztanów

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie został wykonany przepiękny, duży różaniec. Uczestnicy Domu wraz z instruktorem terapii zajęciowej Panią Katarzyną Szewczyk wykonali różaniec z kasztanów w miesiącu Maryjnym. Podopieczni ŚDS w Czarnowie przynieśli kasztany i bardzo solidnie podeszli do zadania. Różaniec zostanie wykorzystany 4 listopada podczas XIII Przeglądu Religijnego Osób Niepełnosprawnych pt.: „Tajemnice Różańca Świętego” w Zespole Szkól Specjalnych w Starym Lubiejewie, gdzie uczestnicy ŚDS w Czarnowie zostali zaproszeni i z chęcią potwierdzili swój udział.

Skip to content