GaleriaProjekt ISKRA w CzarnowieTerapia

ISKRA w Czarnowie

Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią” w partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Czarnowie uzyskało dotację i realizuje projekt zgłoszony w konkursie grantowym ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”. Nasz projekt nosi tytuł „ISKRA w Czarnowie”. Jego celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców Czarnowa i osób uczęszczających do ŚDS. W ramach projektu zakupiliśmy materiały, narzędzia i przybory do przeprowadzenia warsztatów z zakresu papiero-plastyki i zdobienia papierem przedmiotów codziennego użytku techniką decoupage i Quiling oraz odlewy z gipsu i mas plastycznych. Zajęcia warsztatowe odbywają się w ŚDS w Czarnowie od września do grudnia 2019r. Warsztaty z decoupage prowadziła Pani Anna Rurka psycholog ze Szkoły Podstawowej w Goworowie. Zajęcia z Quilingu i rzeźby prowadzi Pani Katarzyna Szewczyk instruktor terapii zajęciowej w ŚDS. Paniom prowadzącym warsztaty składamy tą drogą bardzo gorące podziękowania.

Skip to content