GaleriaWydarzenie

Dzień Otwarty w Środowiskowym Dom Samopomocy w Czarnowie

14 lipca 2020 roku na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie odbył się Dzień Otwarty. Bezpośrednim adresatem wspomnianego wydarzenia były osoby z rozpoznaną niepełnosprawnością, mieszkające na terenie gminy Goworowo. Spotkanie to miało na celu przybliżenie osobom nie korzystającym dotychczas z oferty placówki między innymi:

  • informacji opisujących kryteria jakie należy spełnić aby zakwalifikować się do społeczności terapeutycznej,
  • dokumentację jaką należy zgromadzić ubiegając się o przyjęcie do ŚDS,
  • opis proponowanych treningów umiejętności oraz zajęć terapeutycznych.

Impreza rozpoczęła się od krótkiego występu mającego charakter taneczno-wokalny. Występ ten przygotowany został pod opieką pani Katarzyny Staszczuk, pełniącej rolę muzykoterapeutki na terenie placówki. Następnie osoby przybyłe na spotkanie miały okazję skorzystać z możliwości wzięcia udziału w zajęciach poprowadzonych przez Panią Natalię Gąskę (Alpakoterapia Narsena). Pani Natalia od kilku lat przybliża naszym podopiecznym funkcjonowanie niezwykłych zwierząt jakimi są alpaki. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem oraz zabawą taneczną na świeżym powietrzu.

Skip to content