GaleriaTrening

Wyprawa na lody

Jak mówią założenia psychiatrii środowiskowej człowiek potrzebujący wsparcia w adaptowaniu się do określonych obszarów życia powinien otrzymywać je w swoim macierzystym środowisku. Środowisko to stanowić ma również miejsce uzyskiwania wiedzy i praktycznego jej wykorzystania. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie w ramach udziału w przygotowanych na potrzeby ich rozwoju treningach poznają miedzy innymi wartość pieniądza jak również doskonalą umiejętności samodzielnego dokonywania zakupów. Terapeuci ŚDS na zakończenie cyklu zajęć teoretycznych poświęconych umiejętności gospodarowania własnym budżetem domowym, postanowi zweryfikować zdobyta przez uczestników wiedzę w sposób praktyczny. Przy okazji co tygodniowego wspólnego spaceru, postanowiliśmy odwiedzić pobliski sklep w którym każdy z naszych podopiecznych dokonał samodzielnego zakupu wybranego przez siebie artykułu spożywczego. Ze względu na panująca na zewnątrz wysoka temperaturę wszyscy zdecydowali się na zakup lodów.

Skip to content