Terapia

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to rodzaj rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej, w ramach której osoba jest angażowana w różne formy aktywności życiowej. Dzięki temu poprawia się jej zdrowie fizyczne i psychiczne, odzyskuje zdolności do życia w społeczeństwie, staje się bardziej samodzielna

Zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej umożliwiają uczestnikom rozwijanie i odkrywanie swoich zdolności manualnych, a także plastycznych . Funkcjonowanie pracowni opiera się na wykorzystaniu metod i form pracy z obrębu arteterapii co m.in.: przyczynia się do wzrostu zasobności uczestników w obszarze kompetencji społecznych ich wieloaspektowego usprawniania i rozwoju osobowego na bazie ich wewnętrznych zasobów z wykorzystaniem metod terapii zajęciowej ze szczególnym uwzględnieniem arteterapii oraz ergoterapii.

Uczestnicy Domu z wykonanymi przez siebie pracami na terapii zajęciowej

Skip to content