GaleriaTerapia

Terapia w czasie pandemii COVID-19

W związku ze stale wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19  Wojewoda Mazowiecki po raz drugi podjął decyzję o konieczności zawieszenia stacjonarnej działalności terapeutycznej ŚDS w Czarnowie. Wyrażając troskę o utrzymanie dotychczas osiągniętych efektów oddziaływań terapeutycznych kadra placówki postanowiła wdrożyć następujące działania. Jako pracownicy ŚDS zwróciliśmy się do rodziców osób objętych indywidualnym programem wspierająco- aktywizującym o realizację jego założeń w środowisku domowym. Ponad to w dniu 04 i 06.11.2020 r. w celu umożliwienia kontynuacji działań związanych z praktykowaniem terapii poprzez różne formy sztuki każdemu z uczestników zajęć, który wyraził na to zgodę dostarczone zostały materiały plastyczne. Ponad to uczestnicy zajęć oraz ich rodzice mogą kontaktować się z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy za pomocą mediów społecznościowych (w tym celu utworzona została specjalna grupa) oraz rozmów telefonicznych.

Skip to content