GaleriaRehabilitacja

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa jest jednym z tych obszarów rozwoju uczestników ŚDS w Czarnowie, który stanowi priorytet w działaniach podejmowanych przez placówkę na rzecz osób znajdujących się pod jej opieką. Możliwość systematycznego usprawniania obszarów związanych z działaniem motoryki małej oraz dużej jak również przeciwdziałanie wadom postawy, przykurczom oraz spastyczności mięśni pozwala uczestnikom ŚDS na zwiększenie stopnia samodzielności związanej z codziennym poruszaniem się w przestrzeni. Dzięki dotacjom uzyskanym na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy z Urzędu Marszałkowskiego możliwe było doposażenie sali rehabilitacyjnej w niezbędny do odbywających się na jej terenie zajęć, sprzęt. Dodatkowe wyposażenie pozwoliło na rozbudowanie planów rehabilitacji zarówno indywidualnej, jak również grupowej, co pozwala na wyjście naprzeciw potrzebom osób będących uczestnikami ŚDS.

Skip to content