GaleriaTerapia

Pieczenie pączków

Pracując zdalnie, pamiętajmy o tym, by nasz podopieczny czuł się potrzebny. Jeśli jego stan na to pozwala, zachęcamy do udziału w codziennych pracach takich jak: sprzątanie, odśnieżanie czy pieczenie pączków. Są to dobre metody aktywacji podopiecznego. Wykonywanie drobnych czynności powoduje poczucie integracji z otoczeniem i jednocześnie ćwiczenie sprawności motorycznej, która w istotny sposób wpływa na procesy intelektualne.  Angażując podopiecznego pamiętajmy o zasadach higieny.

Skip to content