Koronawirus: ważne informacje

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni/uczestnicy w związku z tym, że od środy 27 maja 2020 r. wznawiamy zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w ŚDS w Czarnowie.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród uczestników, rodziców i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie związku z wystąpieniem COVID-19

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka/uczestnika, który uczęszcza Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie

Rekomendacje dla placówek dziennego pobytu

Rekomendacje dla wszystkich placówek dziennego pobytu przygotowane zostały wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia i zostaną przekazane wojewodom oraz samorządom i prowadzącym placówki. Dotyczą one przede wszystkim organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w placówkach.

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego

To m.in. zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (w ilości wystarczającej do użycia w razie potrzeby np. przy czynnościach pielęgnacyjnych). Zalecane jest też umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym. Ważne jest, by promować zasady higieny i zapewniać dostęp do środków czystości.

Jak skutecznie myć ręce?

Osoby prowadzące treningi czy zajęcia powinny w miarę możliwości osłaniać nos i usta. Co ważne, uczestnicy powinni być w sposób jasny i zrozumiały informowani o powodach stosowania takich rozwiązań. Szczególną uwagę należy też zwrócić na bezpieczeństwo w trakcie spożywania posiłków – unikanie jedzenia w jednym czasie przez wszystkich podopiecznych, korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych, mycie i dezynfekowanie stolików po każdym spożywającym posiłek.

Plakat - Koronawirus Jak zapobiegać zakażeniu

Skip to content