Zajęcia z Logopedą

W Środowiskowym Domu Samopomocy od tego roku odbywają się raz w tygodniu zajęcia z logopedą. Będą odbywać się systematycznie, dzięki którym uczestnicy mają możliwość wzbogacenia zasobu słownictwa, poprawy umiejętności czytania i recytacji. Stymulowany jest opóźniony rozwój mowy poszczególnych uczestników. Doskonalone są umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, a także kształtowana jest twórcza aktywność słowa. W trakcie terapii logopedycznej prowadzone są ćwiczenia narządów mowy artykulacyjne, oddechowe, ortofoniczne, emisyjne, itp. Poprzez zajęcia doskonalona jest komunikacja werbalna i niewerbalna.

Przede wszystkim terapia polega na:

  • usprawnianiu aparatu artykulacyjnego uczestników,
  • wzmacnianiu ich aparatu oddechowego,
  • naukę prostych rzeczowników, czasowników,
  • poszerzanie słownictwa podopiecznych,
  • przechodzenie od prostych zdań do bardziej złożonych,
  • opisywanie obrazków przez uczestników oraz opisywanie historyjek obrazkowych,
  • tworzenie własnych wypowiedzi,
  • ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
Skip to content