Jubileusz ŚDS w Czarnowie 2010-2020

1 lutego 2020 roku minęło dziesięć lat od momentu powołania do życia pierwszej na terenie gminy Goworowo placówki o charakterze wspierająco-aktywizującym skierowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uroczyste obchody wspomnianego jubileuszu zorganizowane zostały w budynku ŚDS w Czarnowie. W tak ważnym dla społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy wydarzeniu udział wzięli uczestnicy zajęć wraz z członkami swojej rodziny, kadra palcówki, osoby tworzące oraz działające w ramach Stowarzyszenia Osób i Rodziców dzieci niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”, przedstawiciele Urzędu Gminy w Goworowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, Gminnej Bibliotek Publicznej w Goworowie, Przedszkola Samorządowego oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości, podsumowania przez kierownika placówki kolejnych lat funkcjonowania ŚDS w Czarnowie, podjętych działań wspierająco-aktywizujących oraz planów na najbliższą przyszłość. Był to czas wypełniony słowami uznania dla wysiłku oraz zaangażowania wkładanego w pracę wykonywaną na rzecz podopiecznych przez pracowników ŚDS w Czarnowie. W czasie oglądania prezentacji multimedialnej zawierającej w swej treści przegląd fotografii, na których uwiecznione zostały najważniejsze chwile z minionych lat na twarzach zgromadzonych osób malował się nie tylko uśmiech, ale również wdzięczność, radość oraz wzruszenie.

Uczestnicy zajęć zaprezentowali przybyłym gościom występ artystyczny zawierający w sobie elementy tańca oraz śpiewu. Po zjedzeniu pysznego tortu oraz wypiciu lampki szampana, czas upłyną wszystkim zgromadzonym gościom na wspinaniu tego co minione oraz kreśleniu planów współpracy na przyszłość.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za ich obecność oraz wszystkie ciepłe słowa, które w tym dniu zostały do nas skierowane. Dzień ten był dla społeczności ŚDS dniem wyjątkowym, doświadczenia zbierane w przeciągu minionych dziesięciu lat pozwoliły nam zbudować relacje oparte na przyjaźni oraz zaufaniu. Z grupy osób rozpoczynających wspólną drogę 1 lutego 2010 roku staliśmy się rodziną, która stara się dbać o każdego ze swoich członków najlepiej jak potrafi.

Składamy również serdeczne podziękowania na ręce Proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie – Księdza Stanisława Siemiona za odprawioną w intencji społeczności ŚDS w Czarnowie mszę świętą.

Skip to content