XVI Przegląd Twórczości Religijnej

18 października 2018 r. Uczestnicy Domu wraz z opiekunami wzięli udział już po raz czwarty  w XVI Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych w Lubiejewie Starym pt.: „Duch pański”. Bycie na scenie pozwala nie tylko na otwarte prezentowanie posiadanego talentu, ale również na uzyskanie dowodów społecznej akceptacji, wzrostu poczucia własnej wartości i osobistego sprawstwa. Na scenie zaprezentowało się 12 zespołów z po bliższych i dalszych okolic. Podopieczni ŚDS zaprezentowali krótki występ artystyczny odnośnie tematyki pod tytułem „Dary Ducha Świętego”, przygotowanym pod okiem Pań pracujących w Domu . Koordynatora grupy teatralnej Pani Magdaleny Dudziec. Były brawa, dobra zabawa, poczęstunek, dużo dobrego humoru oraz nagrody i upominki dla każdego uczestnika występu. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, pełni nadziei, że za rok też nas zaproszą.

Skip to content