Goście z Koła Łowieckiego

4 grudnia 2017 r. w ŚDS w Czarnowie zawitali w ten śnieżny dzień zacni goście z Koła Łowieckiego. Dzięki uprzejmości i pomysłu Pani Katarzyny Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Goworowie w ramach dobrej współpracy z ŚDS w Czarnowie. Tego dnia uczestnicy wraz z opiekunami mogli wysłuchać i również wziąć udział w pouczającej i jakże wartościowej pogadance na temat myślistwa i całej procedury łowieckiej przeprowadzonej przez Panią Wioletę Kniżewską i Pana Tomasza Gożdziejewskiego z Koła Łowieckiego „Orzyc” w Makowie Mazowieckim oraz Panią Katarzynę Piórkowską z Koła Łowieckiego „Barbara”. Uczestnicy prócz zdobytej wiedzy, którą wynieśli ze spotkania, zostali obdarowani prezentami i słodyczami. Państwo bardzo uprzejmi, mili, życzliwi oraz otwarci na współpracę. Bardzo dziękujemy i zapraszamy.

Skip to content