XV Przegląd Twórczości Religijnej

Sztuka jest tym przejawem działań człowieka, który w nie oczywisty, niebezpośredni sposób pozwala Nam na doświadczanie po przez wcielanie się w inne osoby, zdarzeń i emocji których być może nie doznali byśmy w codziennym życiu. Bycie na scenie pozwala nie tylko na otwarte prezentowanie posiadanego talentu, ale również na uzyskanie dowodów społecznej akceptacji, wzrostu poczucia własnej wartości i osobistego sprawstwa. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy dzięki zaproszeniu na XV Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych w Lubiejewie Starym w dniu 22.11.2017 r. mieli okazję przekonać się jak wiele radości i satysfakcji sprawiło im funkcjonowanie na scenie. Do udziału w wydarzeniu przygotowało się 11 zespołów. Występ każdego z nich nagrodzony został upominkiem.  Grupa teatralna Środowiskowego Domu Samopomocy w  Czarnowie  koordynowana przez Panią Magdalenę Dudziec zaprezentowała przedstawienie noszące tytuł „Lekcja Katechezy”. Spotkanie zakończone zostało wspólnym posiłkiem, podczas którego uczestnicy mieli okazję wymienić wrażenia dotyczące występów kolegów i koleżanek.

Skip to content