Konkurs plastyczny „Przemocy mówię Nie”

Przemoc jest tym z rodzajów patologii społecznej, której skutki generują ogromne koszty zarówno w odniesieniu do osób bezpośrednio jej doświadczających jak również, społeczeństw, w których funkcjonują. Zachowania przemocowe to nie tylko bicie, szarpanie czy popychanie. O przemocy mówić możemy również wtedy, gdy ktoś się z nas naśmiewa, umniejsza naszą wartość, mówi nam że jesteśmy nikim. Ograniczanie i całkowite odbieranie możliwości dysponowania własnymi środkami finansowymi również należy rozpoznawać jako akt przemocy. Naruszanie naszej nietykalności cielesnej związanej z podejmowaniem czynności seksualnych, na które nie wyrażamy zgody czy permanentna deprywacja w zakresie możliwości realizacji podstawowych potrzeb psychologicznych i fizjologicznych – te wszystkie zachowania stanowią jeden z wyodrębnionych w literaturze rodzajów przemocy.

To, co najważniejsze z perspektywy osoby będącej ofiara przemocy, ale też postronnego jej obserwatora to głośne i otwarte sprzeciwienie się wszelkim zachowaniem przemoczonym. Ofiara przemocy musi mieć świadomość, że to czego doświadczyła jest złe i nie powinno mieć miejsca. Swój głos poprzez udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Przemocy mówię NIE!” postanowiła przedstawić jedna z podopiecznych ŚDS w Czarnowie Pani Krystyna Rutkowska. Praca Pani Krystyny zyskała uznanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie który był organizatorem wspomnianego wydarzenia. Pani Krystyna zajęła pierwsze miejsce.

Serdecznie Pani gratulujemy!!!

Skip to content