Tu mieszkam tu dbam

Uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami w poniedziałek po południu wyszli na powietrze, aby zebrać śmieci w swojej wsi, gdzie znajduje się ich Dom w myśl „tu mieszkam tu dbam”. Młodzież została podzielona na dwie trzy grupy. Jedna grupa zbierała śmieci we wsi, uzbierała dwa duże worki i przyniosła je na teren ośrodka, musimy dodać, że mieszkańcy Czarnowa nie na brudzili mocno. Druga grupa sprzątała teren ośrodka zagrabiała kolki, zamiatała. Trzecia grupa sprzątała ośrodek w środku. Uczestnicy bardzo ładnie się wywiązali z powierzonego zadania oraz to był dla nich pracowity poniedziałek. ŚDS w Czarnowie bardzo lubi i dba oraz prosi o to innych o swój teren.

Skip to content