Obchody Dnia Dziecka i Dnia Matki

W dniu 25 czerwca 2015 r. słoneczne promienie oświetlały uradowane twarze uczestników, zorganizowanych przez kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy obchodów dnia matki i dziecka. Wśród zaproszonych gości miło było nam powitać zarówno mamy uczęszczających do naszej wspólnoty podopiecznych jak również członków Stowarzyszenia „Jesteśmy Betanią” na czele z Panią prezes Barbara Piasecką. Spotkanie rozpoczęło się od specjalnie przygotowanego na tę okazję występu muzycznego, którego pomysłodawcą oraz koordynatorem była Pani Katarzyna Staszczuk  współpracująca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w charakterze muzykoterapeuty. Mamom bardzo trudno było ukryć łzy wzruszenia zarówno podczas samego występu, jak również w momencie gdy ich dzieci wręczały im samodzielnie przygotowane laurki. Pamiętając nie tylko o mamach  pracownicy ŚDS obdarowali swoich podopiecznych słodkimi prezencikami mającymi przypominać o obchodzonym nie dawno Dniu Dziecka. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą taneczną oraz zjedzeniem grillowanej kiełbaski.

Skip to content