Zawiadomienie

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie pragnie poinformować opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu gminy Goworowo jak również osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z usług wspierająco-aktywizujących realizowanych przez kadrę ŚDS. Obecnie placówka dysponuje jednym wolnym miejsce (osoby posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą związaną z prowadzonymi odziaływaniami terapeutycznymi.