Jak zrealizować nasze zawodowe marzenia – spotkanie nr 1

Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie poniedziałkowy poranek przywitał bardzo miłą niespodzianką. W Naszych skromnych progach zawitały Panie pełniące funkcje doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej znajdującego się w Ostrołęckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uczestnicy ŚDS w Czarnowie wzięli udział w grupowych zajęciach warsztatowych, których tematyka związana była z rozwijaniem ścieżki kariery zawodowej. Osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu miały możliwość miedzy innymi na poznanie swoich mocnych strony, opisanie zawodu jaki chcieli by wykonywać, jak również wysłuchanie w jakich rolach zawodowych odnaleźli by się ich koledzy i koleżanki. Spotkanie za sprawą bardzo miłych i kompetentnych Pań przebiegło w przyjaznej i wesołej atmosferze.