Spotkanie z Psychologiem

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie w dniu 15 września 2015 r. odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią” z Psychologiem, w których udział wzięli uczestnicy domu oraz ich rodzice. Cele warsztatów była integracja w rodzinie, komunikacja i współpraca.